NEN1010 & NEN3140

Uw elektrotechnische installatie moet aan een aantal eisen voldoen. Deze eisen hebben te maken met het optimaal functioneren en het voorkomen van risico’s.

Dit kunt u van ons verwachten

Wij voeren inspecties volgens NEN 1010-6 en NEN 3140/EN 50110 voor u uit om te onderzoeken of de eigenschappen, kenmerken en prestaties van uw elektrotechnische installatie inderdaad aan die eisen voldoen.

Kenmerken van onze inspecties zijn:

  • herleidbaarheid
  • traceerbaarheid
  • onpartijdigheid
  • deskundigheid
  • onafhankelijkheid

Van elke inspectie krijgt u een rapport met ons oordeel over:

  • de installatie
  • de meetresultaten
  • geconstateerde tekortkomingen
  • mogelijke oorzaken van de tekortkomingen

In ons rapport krijgt u ook advies over maatregelen om uw installatie te verbeteren en veiligheidsproblemen te voorkomen.

Alle gegevens van een inspectierapport worden strikt vertrouwelijke behandeld en alleen aan de opdrachtgever verstrekt.