Machines (NEN-EN-IEC 60204-1)

Machines in uw bedrijf mogen natuurlijk geen gevaar vormen voor medewerkers en bezoekers. Daarom moet de elektrische installatie van machines voldoen aan NEN-EN-IEC 60204-1. Daarin staan algemene eisen voor de elektrotechnische uitrusting en besturing van een machine. Goed werkende machines zijn natuurlijk ook belangrijk voor de continuïteit van uw productieproces.

Dit kunt u van ons verwachten

Wij doen een visuele controle en metingen aan uw machines en voeren proeven uit. U krijgt een rapport waarin u alle belangrijke gegevens en onze adviezen ziet.

NEN-EN-IEC 60204-1 praktijk veiligheidsinspectie