ATEX inspectie

Heeft u een elektrische installatie dichtbij een brandbare stof? Dan moet die installatie voldoen aan specifieke regels. In zo’n situatie is er namelijk gevaar voor een explosie.

Dit kunt u van ons verwachten

Wij kennen de gevaren van gasexplosie en stofexplosie in de (petro)chemie-,

houtverwerkende-, afval-, milieu-, olie- en gasindustrie. Vanuit die kennis en ervaring inspecteren wij uw nieuwe en bestaande installaties op de invloed van elektrische schokken en explosiegevaar. Zo zorgen we voor optimale veiligheid voor mens en dier en uw eigendommen. We kijken ook of er schade is aan de installatie of afwijkingen die nadelig zijn voor de veiligheid of gevaar kunnen veroorzaken. Door periodiek een inspectie uit te laten voeren, zien we vroeg problemen en gevaren. We kunnen u dan adviseren hoe u de installatie aanpast voordat er echt problemen ontstaan.

ATEX bedrijfsveiligheidsinspectie