Over Entheq

Een solide beheer van uw elektrische installatie is van essentieel belang voor risicobeheersing van uw bedrijfsprocessen.

Entheq is het inspectiebedrijf voor elektrische installaties dat zich richt op het beheer van elektrische installaties. Entheq wil bedrijven en organisaties als ziekenhuizen, landelijke en lokale overheden faciliteren in risicobeheersing van de bedrijfsprocessen en ziet periodieke inspecties van de elektrische installaties als onderdeel hiervan.

In de keten inspectie bij oplevering, periodieke inspectie, conditiebepaling, storingsanalyse en, in geval van calamiteiten, schade onderzoek levert Entheq, al dan niet middels partners, de klant een totaal pakket.

Op basis van hoogwaardige inspecties en een hoogstaand partnernetwerk is Entheq in staat de klant optimaal in het beheer van installaties te faciliteren.

Competenties

Entheq staat voor kwaliteit, en daar horen competenties bij die Entheq in huis heeft. Basis van ons handelen is kennis van zaken teneinde u in al onze activiteiten een eindproduct van hoge kwaliteit te leveren. En hiertoe stellen wij eisen aan al onze medewerkers.

Daarnaast streeft Entheq naar een hoge kwaliteit van de bedrijfsprocessen. Om het kwaliteitssysteem op een hoger niveau te tillen is Entheq ISO9001, VCA*, Scios Scope 8 en Scios Scope 10 gecertificeerd.

Entheq Logo

Toegevoegde waarde

Met haar kennis en ervaring komt Entheq met hoogwaardige resultaten. Entheq start inspecties met een duidelijke doelstelling voor u: niet de individuele metingen of thermografie zelf zijn van belang, het zijn de geïmplementeerde en samenhangende conclusies die voor u tellen.

En niet alleen het veiligheidsniveau, maar ook de continuïteit van uw elektrische installatie heeft onze zorg.

Entheq streeft naar een partnerschap met de klant:

  • Duidelijke en heldere conclusies
  • Toelichting op deze conclusies

Niet alleen incidentele tekortkomingen vaststellen, maar streven naar een structurele verhoging van het veiligheids- en betrouwbaarheidsniveau van uw elektrische installatie.