Inspectie medische elektrische installatie

In medisch gebruikte ruimten moet de veiligheid van patiënten die in aanmerking komen voor behandeling met medische elektrische toestellen worden gewaarborgd. Veiligheid kan worden bereikt door waarborging van de veiligheid van de installatie alsmede een veilige bediening en onderhoud van de met de installatie verbonden medische elektrische toestellen.

Aan deze installatie en medische toestellen worden strenge eisen gesteld in verband met de veiligheid van de patiënt. Deze eisen hebben in het algemeen betrekking op ziekenhuizen, privé klinieken, medische en tandheelkundige praktijken, gezondheidscentra en bedrijfsgeneeskundige ruimten. Het betreft onder andere beschermingsmaatregelen, keuze en installatie van elektrisch materieel en inspectie.

veiligheidsinspectie medisch materieel medische inspecties